گزارش همایش روز جهانی ایدز

1394/9/16

دهم آذر مصادف با اول دسامبر روز جهانی ایدز است و دیروز نیز به همین مناسبت همایشی در ستاد وزارت بهداشت با حضور مسئولان دستگاه های دولتی و مردمی مرتبط با آموزش و کنترل ایدز برگزار گردید. در این همایش دکتر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت؛ دکتر صداقت، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت؛ دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛ دکتر حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور؛ دکتر رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور؛ دکتر فرداد درودی، مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز؛ دکتر تشکریان، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها؛ دکتر افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ گری لوئیس، نماینده مقیم هماهنگ کننده سازمان ملل حضور داشتند.

منبع: وزارت بهداشت